Miesiąc: kwiecień 2015

W Iwkowej – na styku pod Rogozową

W Iwkowej – na styku pod Rogozową

Iwkowskie strony były przez długi okres czasu silnie związane z Lipnicą, wszak Iwkowa i Lipnica Murowana był królewszczyzną, a na dodatek, o czym wspomina dokument wystawiony w dniu 2 września 1404 r. przez króla Władysława Jagiełłę, była … przedmieściem Lipnicy! Bacówka „Biały Jeleń” Jednym z osobliwych miejsc naszego sąsiada zza miedzy, jest „Bacówka „Biały Jeleń”, wybierzmy się tam starym szlakiem węgierskim, którym biegnie teraz z lipnickiego Rynku czarny szlak turystyczny. Dokonanie prezentacji tego niezwykłego obiektu, jakim jest Bacówka „Biały Jeleń”, a który przeszedł długą drogę od schroniska turystycznego, do zapewniającego różnorodne usługi hotelu, jest rzeczą niezmiernie trudną. Pozostanie zawsze niedosyt, iż…
Read More
Historia ze starej mapy i kronikarskich zapisów (3)

Historia ze starej mapy i kronikarskich zapisów (3)

Z Lipnicy do Iwkowej szlakiem węgierskim Do czasu powstania mapy Miega krajobraz sieci osadniczej i infrastruktury terenowej zmieniał się stosunkowo powoli i w nieznacznym stopniu. Stan uchwycony mapą z lat 80-tych XIX w., uznać można za reprezentatywny do całego okresu funkcjonowania szlaku węgierskiego. Istotne zmiany jakie zaszły w krajobrazie osadniczym okolic Lipnicy Murowanej nastąpiły dopiero w połowie XIX w, stan ten prezentuje kartograficzne odwzorowanie ziemi wykonane w latach 1861 – 64. Utrzymuje się ono w zasadzie do czasów nam współczesnych bez większych zmian. Po dotarciu do Lipnicy Murowanej, trasa traktu węgierskiego wnikała w obszar miasta zamkniętego murami obronnymi. Jego ciąg…
Read More
Z dziejów Lipnicy Murowanej – ustrój i władze – Historia znana i nieznana (3)

Z dziejów Lipnicy Murowanej – ustrój i władze – Historia znana i nieznana (3)

Starostwo niegrodowe Z końcem wieku XV-tego Lipnica Murowana wraz z kilkoma sąsiednimi wsiami, a to: Królówką, Cichawką, Leszczyną, Rajbrotem, Lipnicą Dolną , Lipnicą Górną i Borówną jako królewszczyzna, stała się siedzibą starostwa niegrodowego. Odtąd dobrami tymi zarządzali starostowie dzierżawiący królewszczyznę z nadań kolejnych władców. Pierwszymi starostami byli przedstawiciele możnego ówcześnie rodu Kmitów, Piotr Kmita, a po nim Stanisław, właściciele sąsiednich dóbr wiśnickich i okazałego obronnego zamku strzegącego od lat szlaku na Węgry. Kmita zostając starostą wykupił równocześnie w roku 1491 za 900 grzywien z rąk lipnickiego wójta Łukasza Waldorfa (syna) dziedziczne dotąd wójtostwo przejmując wszelkie zyski jakie ono niosło. Potwierdził…
Read More
Burmistrzowie lipniccy – ci co czuwali nad bytem Lipnicy

Burmistrzowie lipniccy – ci co czuwali nad bytem Lipnicy

Znamienitą rolę w mieszczańskich dziejach Lipnicy Murowanej odegrali burmistrzowie. Stojąc na czele rajców miejskich zarządzali wraz z rzemieślniczymi cechami lipnicką społecznością. Burmistrz z rajcami w ratuszu o miasta radzili prawie, Dotąd ich mądrością i pracą Lipnica żyje w sławie. Ich indywidualne dokonania i życiorysy, nie są szerzej znane (za wyjątkiem dr Szymona Bernadzikowskiego). W historii Lipnicy Murowanej zapisali się następujący burmistrzowie względnie ich odpowiednicy na urzędzie: 1817* – Jan Kurczabowicz, 1821 – Tomasz Grzybkowicz, 1827 – Szymon Kopyto, 1844 – Mikołaj Kuc, 1848 – Kazimierz Nowakowski, do 1867 – Stanisław Bernadzikowski. Kolejnych ojców miasta uwiecznia już tableau znajdujące się we…
Read More
Życzenia

Życzenia

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Lipniczanin.pl życzy wszystkim, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.  
Read More
KARTKA  Z  LIPNICKIEGO KALENDARZA – kwiecień

KARTKA Z LIPNICKIEGO KALENDARZA – kwiecień

Mijają dni, tygodnie, miesiące, czas pisze kolejne daty. Nie wszystkie zapisują się w naszej pamięci, lecz trwać będą na kartkach tego kalendarza. 2 kwietnia 2008 r. powstało Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” łączące we wspólnej strategii rozwoju, siedem sąsiadujących ze sobą gmin, a to: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Lipnica Murowana, Laskowa i Łososina Dolna. 3 kwietnia 2004 r. został poświęcony kościół filialny lipnickiej parafii w Borównej, kościół otrzymał za patrona św. Stanisława B.M. 4 kwietnia 1999 r. zmarł ks. prałat Stanisław Wiśniowski, długoletni proboszcz parafii Lipnica Murowana. Od 1985 aż do śmierci pełnił funkcję dziekana dekanatu lipnickiego. Na polu…
Read More