Miesiąc: kwiecień 2015

W Iwkowej – na styku pod Rogozową

W Iwkowej – na styku pod Rogozową

Iwkowskie strony były przez długi okres czasu silnie związane z Lipnicą, wszak Iwkowa i Lipnica Murowana był królewszczyzną, a na dodatek, o czym wspomina dokument wystawiony w dniu 2 września 1404 r. przez króla Władysława Jagiełłę, była … przedmieściem Lipnicy! Bacówka „Biały Jeleń” Jednym z osobliwych miejsc naszego sąsiada zza miedzy, jest „Bacówka „Biały Jeleń”, wybierzmy się tam starym szlakiem węgierskim, którym biegnie teraz z lipnickiego Rynku czarny szlak turystyczny. Dokonanie prezentacji tego niezwykłego obiektu, jakim jest Bacówka „Biały Jeleń”, a który przeszedł długą drogę od schroniska turystycznego, do zapewniającego różnorodne usługi hotelu, jest rzeczą niezmiernie trudną. Pozostanie zawsze niedosyt, iż…
Read More
Historia ze starej mapy i kronikarskich zapisów (3)

Historia ze starej mapy i kronikarskich zapisów (3)

Z Lipnicy do Iwkowej szlakiem węgierskim Do czasu powstania mapy Miega krajobraz sieci osadniczej i infrastruktury terenowej zmieniał się stosunkowo powoli i w nieznacznym stopniu. Stan uchwycony mapą z lat 80-tych XIX w., uznać można za reprezentatywny do całego okresu funkcjonowania szlaku węgierskiego. Istotne zmiany jakie zaszły w krajobrazie osadniczym okolic Lipnicy Murowanej nastąpiły dopiero w połowie XIX w, stan ten prezentuje kartograficzne odwzorowanie ziemi wykonane w latach 1861 – 64. Utrzymuje się ono w zasadzie do czasów nam współczesnych bez większych zmian. Po dotarciu do Lipnicy Murowanej, trasa traktu węgierskiego wnikała w obszar miasta zamkniętego murami obronnymi. Jego ciąg…
Read More
Z dziejów Lipnicy Murowanej – ustrój i władze – Historia znana i nieznana (3)

Z dziejów Lipnicy Murowanej – ustrój i władze – Historia znana i nieznana (3)

Starostwo niegrodowe Z końcem wieku XV-tego Lipnica Murowana wraz z kilkoma sąsiednimi wsiami, a to: Królówką, Cichawką, Leszczyną, Rajbrotem, Lipnicą Dolną , Lipnicą Górną i Borówną jako królewszczyzna, stała się siedzibą starostwa niegrodowego. Odtąd dobrami tymi zarządzali starostowie dzierżawiący królewszczyznę z nadań kolejnych władców. Pierwszymi starostami byli przedstawiciele możnego ówcześnie rodu Kmitów, Piotr Kmita, a po nim Stanisław, właściciele sąsiednich dóbr wiśnickich i okazałego obronnego zamku strzegącego od lat szlaku na Węgry. Kmita zostając starostą wykupił równocześnie w roku 1491 za 900 grzywien z rąk lipnickiego wójta Łukasza Waldorfa (syna) dziedziczne dotąd wójtostwo przejmując wszelkie zyski jakie ono niosło. Potwierdził…
Read More
Burmistrzowie lipniccy – ci co czuwali nad bytem Lipnicy

Burmistrzowie lipniccy – ci co czuwali nad bytem Lipnicy

Znamienitą rolę w mieszczańskich dziejach Lipnicy Murowanej odegrali burmistrzowie. Stojąc na czele rajców miejskich zarządzali wraz z rzemieślniczymi cechami lipnicką społecznością. Burmistrz z rajcami w ratuszu o miasta radzili prawie, Dotąd ich mądrością i pracą Lipnica żyje w sławie. Ich indywidualne dokonania i życiorysy, nie są szerzej znane (za wyjątkiem dr Szymona Bernadzikowskiego). W historii Lipnicy Murowanej zapisali się następujący burmistrzowie względnie ich odpowiednicy na urzędzie: 1817* – Jan Kurczabowicz, 1821 – Tomasz Grzybkowicz, 1827 – Szymon Kopyto, 1844 – Mikołaj Kuc, 1848 – Kazimierz Nowakowski, do 1867 – Stanisław Bernadzikowski. Kolejnych ojców miasta uwiecznia już tableau znajdujące się we…
Read More
Życzenia

Życzenia

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Lipniczanin.pl życzy wszystkim, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.  
Read More
KARTKA  Z  LIPNICKIEGO KALENDARZA – kwiecień

KARTKA Z LIPNICKIEGO KALENDARZA – kwiecień

Mijają dni, tygodnie, miesiące, czas pisze kolejne daty. Nie wszystkie zapisują się w naszej pamięci, lecz trwać będą na kartkach tego kalendarza. 2 kwietnia 2008 r. powstało Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” łączące we wspólnej strategii rozwoju, siedem sąsiadujących ze sobą gmin, a to: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Lipnica Murowana, Laskowa i Łososina Dolna. 3 kwietnia 2004 r. został poświęcony kościół filialny lipnickiej parafii w Borównej, kościół otrzymał za patrona św. Stanisława B.M. 4 kwietnia 1999 r. zmarł ks. prałat Stanisław Wiśniowski, długoletni proboszcz parafii Lipnica Murowana. Od 1985 aż do śmierci pełnił funkcję dziekana dekanatu lipnickiego. Na polu…
Read More
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com