Miesiąc: marzec 2015

Historia ze starej mapy i kronikarskich zapisów

Historia ze starej mapy i kronikarskich zapisów

Z Bochni do Lipnicy szlakiem węgierskim     Szlak węgierski po dotarciu do Bochni (od strony Krakowa), skręcał pierwotnie na południe opuszczając miasto ulicą Sandecką, by przez Wójtostwo (ziemie nadane niegdyś wójtowi) zmierzać na Kurów. Z czasem samo miasto omijano, przyczyną tego było istnienie w Bochni komory celnej gdzie trzeba było wnosić stosowne opłaty przynależne magistratowi i Koronie. Dodatkowo przyczynił się do tego zły stan drogi na Wójtostwie, na co skarżyli się w połowie XVI w. mieszczanie bocheńscy delegatom Sejmu: „… i ukazali krzywdy swoje, które mają przez niepoprawę wąwozu jest na dziesięcioro stajań, który wąwóz jest do połowice tych…
Read More
WYNIKI 57 Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego w Lipnicy Murowanej

WYNIKI 57 Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego w Lipnicy Murowanej

Do udziału w 57. Konkursie Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego zgłoszono 63 palmy, w tym 7 palm w kategorii palm wysokich (powyżej 12 metrów), 34 w kategorii palm średnich (od 5 do 12 merów) oraz 22 w kategorii palm niskich (od 3 do 5 metrów). W Biurze Organizacyjnym zgłaszane i oceniane były palmy dziecięce do 3 metrów, których zgłoszono 113. Zgłoszone do konkursu palmy oceniała Komisja Artystyczna w składzie: - Bernadetta Błoniarz – etnolog z Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu - Monika Żołna – plastyk - Czesław Przybyłko – twórca lipnickich palm, wieloletni uczestnik konkursu WYNIKI…
Read More
Galeria zdjęć z Niedzieli Palmowej 2015 w Lipnicy Murowanej

Galeria zdjęć z Niedzieli Palmowej 2015 w Lipnicy Murowanej

Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć z Niedzieli Palmowej i Konkursu Palm Wielkanocnych w Lipnicy Murowanej 29.03.2015 Zdjęcia można wykorzystywać proszę tylko o umieszczenie informacji że pochodzą ze strony www.lipniczanin.pl https://www.facebook.com/video.php?v=919874754729495 - film ze stawiania zwycięskiej palmy Pana Zbigniewa Urbańskiego Zwycięska Palma Pana Zbigniewa Urbańskiego wyniosła w tym roku - 29 metrów i 40 centymetrów - Składamy Gratulacje
Read More
Konkurs w Lipnicy Murowanej w towarzystwie Małopolskiej Sieci LGD

Konkurs w Lipnicy Murowanej w towarzystwie Małopolskiej Sieci LGD

Jak co roku w Niedzielę Palmową w Lipnicy Murowanej odbędzie się Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego. Podczas tegorocznej, 57. edycji Wydarzenia, towarzyszyć mu będą dodatkowe atrakcje, o które zadbają Małopolska Sieć LGD oraz LGD Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”. W powiecie bocheńskim rywalizacja o wykonanie najpiękniejszej palmy ma już blisko 60-letnią tradycję. W tym czasie lokalny konkurs przerodził się w wydarzenie, na którym można nie tylko podziwiać efekty rękodzieła artystycznego, ale spędzić czas w przyjemnej atmosferze. Tegoroczna edycja, dzięki obecności przedstawicieli MS LGD obfitować będzie w wiele atrakcji dla małych i dużych uczestników Wydarzenia. To także okazja…
Read More
Lipnica Murowana – 29 03 2015 – 57 Konkurs Lipnickich Palm Wielkanocnych

Lipnica Murowana – 29 03 2015 – 57 Konkurs Lipnickich Palm Wielkanocnych

W Lipnicy trwają przygotowania do Niedzieli Palmowej. Zapraszam do obejrzenia jak to było w poprzednich latach. Zobacz również regulamin Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego Krótka instrukcja jak przygotować Lipnicką Palmę Wielkanocną Do przygotowania palmy potrzebujemy:  - 7 pręci wierzbowych grubych - 6 pręci cienkich do wiązania - trawa bagienna - bibuła - kwiatki z bibuły albo suszone           Zdjęcia z Konkursu Palm Wielkanocnych w 2013 roku  Zdjęcia z Konkursu Palm Wielkanocnych w 2014 Więcej zdjęć dostępnych w dziale Album. Zdjęcia z minionych NIEDZIEL PALMOWYCH można wykorzystywać na swoich stronach proszę tylko o…
Read More
Historia znana i nieznana (2) – Pierwsze 300 lat Lipnicy Murowanej

Historia znana i nieznana (2) – Pierwsze 300 lat Lipnicy Murowanej

Za Piastów Miasto Lipnica od początków swego powstania było królewszczyzną i stanowiło uposażenie królewskiej córki Elżbiety Łokietkówny, późniejszej królowej Węgier. Wraz z otrzymaniem praw miejskich i korzystnym zarazem położeniu przy jednym z najważniejszych politycznie i handlowo trakcie drogowym w obrębie Królestwa Polskiego, a szczególnie Małopolski, szybko rosło znaczenie Lipnicy. W dzieło rozwoju miasta wpisał się znacząco kolejny król, Kazimierz Wielki. W 1356 r., w zreformowanym przez niego Sądzie Najwyższym Prawa Niemieckiego zasiadał wójt z Lipnicy, był on jednym z siedmiu najznaczniejszych podówczas wójtów miast Małopolski powołanych na ławników tego sądu na zamku krakowskim. Podobny zapis o udziale lipnickiego wójta i…
Read More
Z historii i legendy – Kolumny lotników (3)

Z historii i legendy – Kolumny lotników (3)

Kolumna w Olchawie Kolejną z tajemniczych kolumn spotkać możemy w ciągu drogi Bochnia – Limanowa, w miejscowości Olchawa. Stoi ona nie przy samej drodze, lecz jest nieco od niej cofnięta o 20 sążni (czyli około. 35 m), jak wyliczył to skrupulatnie M. Gralewski i nosi datę 1654 r. Fundatorem tej kolumny był prefekt zamku Lubomirskich w Wiśniczu Jan Drozdowski. Wystawił ją na swych włościach w obrębie majętności wiśnickich, których ówczesnym właścicielem był Michał Aleksander Lubomirski. Jest ona najwyższa i najbardziej okazała ze wszystkich kolumn, o których jest mowa. Kolumnę wieńczy wyraźnie wysunięty poza kapitel abakus, który z kolei zakończony jest…
Read More
PROGRAM – 57 Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego w Lipnicy Murowanej

PROGRAM – 57 Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego w Lipnicy Murowanej

Niedziela Palmowa w Lipnicy Murowanej jest niezwykle emocjonującym wydarzeniem , które co roku przeżywa się na nowo. Już po raz 57 Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej oraz Wójt Gminy Lipnica Murowana serdecznie zapraszają na Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego, który odbędzie się 29 marca 2015 roku. Największe emocje w tym niezwykłym dniu budzi stawianie palm, które jednocześnie jest źródłem niesamowitych przeżyć. Wyjątkowość tego wydarzenia wynika z głębokiej wiary i nadziei w moc wierzbowych palm świątecznych. Jest przejawem najpiękniejszych wartości zaczerpniętych z lokalnej tradycji ludowej. Nikt nie pozostaje obojętny na dostojność lipnickich palm. Ich wysokość budzi…
Read More
29 marzec – Niedziela Palmowa w Lipnicy Murowanej i Konkurs Lipnickich Palm Wielkanocnych

29 marzec – Niedziela Palmowa w Lipnicy Murowanej i Konkurs Lipnickich Palm Wielkanocnych

Już 29 marca w Niedzielę Palmową po raz 57 w Lipnicy Murowanej odbędzie się Konkurs Lipnickich Palm Wielkanocnych. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Godz. 8:00 Mierzenie i stawianie konkursowych lipnickich palm wielkanocnych. Godz. 10:45 Poświęcenie palm na lipnickim rynku i procesja do kościoła parafialnego Godz. 11:00 Uroczysta Msza św. w kościele pw. św. Andrzeja Ap. w Lipnicy Murowanej ze śpiewem Męki Pańskiej Ponadto min. występy zespołów regionalnych, jarmark wielkanocny szczegółowy program dostępny wkrótce   Zdjęcia z Konkursu Palm Wielkanocnych w 2013 roku  Zdjęcia z Konkursu Palm Wielkanocnych w 2014 Więcej zdjęć dostępnych w dziale Album. Zdjęcia z minionych NIEDZIEL PALMOWYCH można wykorzystywać…
Read More
Wędrówki krajoznawcze – Tajemnice skalnego grzyba

Wędrówki krajoznawcze – Tajemnice skalnego grzyba

Ów grzyb, który skrywa tajemnice „rośnie” sobie na wzgórzu Bukowiec (Połom Duży) w centralnych partiach Pogórza Wiśnickiego. Jego walory przyrodnicze sprawiły, iż wraz z otaczającym go lasem bukowym został objęty ochrona prawną. Jest to rezerwat przyrody o nazwie „Kamień Grzyb”. Ta piaskowcowa wychodnia została ukształtowana siłami przyrody, one to nadały skale formę grzyba, jest to jak mówią, najpiękniejszy skalny grzyb na Pogórzu Karpackim. Temu urodziwemu zabytkowi przyrody poświęcony został już jeden z odcinków (4-ty), cyklu „Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego”. Zajmijmy się zatem teraz jego tajemnicami. „Kamień Grzyb”, obiekt naszego poznania tworzą dwie formy skalne, jedną z nich,…
Read More
Konkurs Palm Wielkanocnych w Lipnicy Murowanej

Konkurs Palm Wielkanocnych w Lipnicy Murowanej

Minęło już 57 lat, jak w Lipnicy Murowanej rozpoczęły ze sobą konkurować palmy w niezwykłym Konkursie Palm Wielkanocnych. Odległość czasowa tego wydarzenia skłania do wspomnień. Pragnę zatem przywołać z odległej przeszłości kilka obrazów, które zapisały się w mej pamięci. Od wczesnego dzieciństwa żyłem w kręgu wielobarwnych wstążek i wierzbowych bazi, z których powstawała rękami mego ojca palma, lipnicka palma. Nie były one wysokie, bo i gospodarstwo było małe. Posłużę się w tym miejscu słowami wiersza twórcy konkursu palm, pana Józefa Piotrowskiego: „Jeśli morgów dziesięć – dziesięć metrów palmy” - u nas nie było nawet pół. Zapewne inne gospodarstwa w okolicy…
Read More
Władysław I zwany Łokietkiem – biografie lipnickie (3)

Władysław I zwany Łokietkiem – biografie lipnickie (3)

  Król Polski w latach 1306 – 1333, koronowany 20.I.1320 r.  W okresie pewnej stabilizacji politycznej w obrębie jednoczonych przez niego księstw polskich, prowadził znaczną akcję osadniczą w obszarze ziem pozostających w zarządzie króla (własność skarbu państwa), tzw. królewszczyzn. Wydał akty lokacji dla Królówki w 1319 r., wówczas zwanej Królowa Wola (Villa Regis) oraz dla Rajbrotu (Rabroth) datowany na 6 stycznia 1318 r. (ponowna lokacja wsi). Kolejny akt osadniczy wydany przez Łokietka, a dotyczący ziem stanowiących późniejsze starostwo lipnickie pochodzi z 1326 r. i dotyczy lokacji miasta Lipnicy (Lipnik). Wystawiony został na zamku królewskim w Krakowie dnia 12 marca wspomnianego…
Read More
KARTKA  Z  LIPNICKIEGO KALENDARZA – marzec

KARTKA Z LIPNICKIEGO KALENDARZA – marzec

Mijają dni, tygodnie, miesiące, czas pisze kolejne daty. Nie wszystkie zapisują się w naszej pamięci, lecz trwać będą na kartkach tego kalendarza. 5 marca 1892 r. urodził się Franciszek Bardel, był księdzem, święcenia kapłańskie otrzymał w 1916 r. Pełnił funkcję kapelana wojskowego, pracował wśród lipniczan w USA i Kanadzie. Od 1960 r. do swej śmierci 12 września 1971 r., był kapelanem SS Urszulanek w Lipnicy Murowanej. 6 marca 1792 r. urodził się Kazimierz Janota Bzowski, pierwszy po kasacji królewszczyzn właściciel lipnickiego folwarku (dawnych dóbr wójtowskich). 8 marca 1791 r. urodził się w Królówce Kazimierz Brodziński, wielki polski poeta i patriota.…
Read More