Rok: 2015

Biografie lipnickie – Wesselini Franciszek (Ferenc Wesseleny´i de Hadad)

Biografie lipnickie – Wesselini Franciszek (Ferenc Wesseleny´i de Hadad)

Franciszek Wesselini był dworzaninem (sekretarzem) króla Stefana Batorego, przybył do Polski w 1576 r. wraz z księciem Siedmiogrodu Báthorym Istvánem, który został powołany przez polskich możnowładców na króla Polski. Przyjął polskie obyczaje i herb (Leworyb). Jako wynagrodzenie za wierną służbę, otrzymał od króla (między innymi) dzierżawę lipnickiego starostwa niegrodowego. O tym wydarzeniu napisano:* „… Za istotne i szczere i wielkie oddanie zarówno w chwilach dobrych, jak i złych sprawom swego władcy i za męstwo okazywane we wszelkich poczynaniach wojennych Batorego otrzymał od niego szereg dowodów wdzięczności, a jednym  z nich było nadanie na starostwo niegrodowe obejmującego miasteczko Lipnicę jako ośrodek…
Read More
O lipnickich cmentarzach – szkic historyczny (3)

O lipnickich cmentarzach – szkic historyczny (3)

„Nowy”  cmentarz Wyczerpanie się miejsca na „Starym” cmentarzu skłoniło ówczesnego proboszcza ks. Józefa Kozieję do założenia nowego cmentarza. Powstał on w 1922 r. na gruntach plebańskich zajmując powierzchnię 1, 29 ha. Cmentarz poświęcono w dwa lata później zwąc go dla odróżnienia „Nowym”.  Pierwotnie otoczony był głogowym żywopłotem, posiadał też kostnicę, a nasadzone tuje wytyczyły cmentarne aleje. Cmentarz znajduje się przy wylotowej drodze w kierunku Muchówki. W latach 90-tych XX w. za proboszczostwa ks. St. Wiśniowskiego, postawiono na nim kaplicę cmentarną z katakumbą w miejsce drewnianej kostnicy, a cmentarz otoczono kamienno-żelaznym ogrodzeniem. W 2004 r. staraniem kolejnego proboszcza ks. Z. Krasa…
Read More
Darmowy kalendarz na 2016 rok – pobierz

Darmowy kalendarz na 2016 rok – pobierz

Zapraszamy do pobierania darmowego kalendarza na 2016 rok. Kliknij i pobierz kalendarz 2016  (kalendarz przygotowany w formacie PDF. Polecam prawym przyciskiem myszy kliknąć na odnośnik i - zapisz link jako - i wybieramy gdzie chcemy zapisać) Podziel się informacją ze znajomymi o darmowym kalendarzu na 2016 rok, pobierz i udostępnij dalej, napisz również o tym na facebooku Każdy miesiąc na osobnej stronie Wystarczy ściągnąć a potem wydrukować. ?
Read More
Z  dziejów I-szej wojny światowej na terenie Lipnic i Rajbrotu

Z dziejów I-szej wojny światowej na terenie Lipnic i Rajbrotu

Dla Lipnicy i okolicznych wsi, I-sza wojna światowa rozpoczęła się wraz z wkroczeniem w pierwszej dekadzie listopada 1914 r. w te okolice wojsk rosyjskich. Carskie armie posuwały się szybko na zachód docierając wkrótce aż pod sam Kraków. Po zatrzymaniu rosyjskiej ofensywy, siły austriackie wsparte jednostkami pruskimi wykonały 2 grudnia uderzenie od południa, z rejonu Limanowej. Po ciężkich bojach, wojska austriackie i pruskie wspomagane przez polskich legionistów z I Brygady pod dowództwem kapitana Norwida dotarły w rejon Rajbrotu. Tu przez kilka kolejnych dni toczyły się krwawe zmagania o górę Kobyłę, Żarnówkę i strefę drogi Muchówka – Leszczyna. Pośród wzgórz, wąwozów tych…
Read More
Kartka z lipnickiego kalendarza – grudzień

Kartka z lipnickiego kalendarza – grudzień

  4 – 10 grudzień 1914 r.,  w tych dniach w ramach tzw. operacji limanowsko – łapanowskiej (I-sza wojna światowa) trwała krwawa bitwa o wzgórze Kobyła nad Rajbrotem. To wybitne wzniesienie (603 m npm) kilkakrotnie przechodziło z rąk do rąk. Na polu bitwy znajduje się cmentarz wojenny mieszczący mogiły poległych wówczas żołnierzy.   10 grudnia 2013 r. odebrano od wykonawcy plac zabaw w Lipnicy Murowanej nazwany „Łokietkowi Ogród”. Zabawa i wspomnienie historii.     16 grudnia 1999 r. zmarł Józef Piotrowski nieodżałowanej pamięci wielki lipniczanin, pozostawił po sobie wiele śladów swej długoletniej działalności, a zainicjowanym konkursem palm wielkanocnych rozsławił Lipnicę…
Read More
Historia w nazwach zapisana (1) – Lipnica Murowana

Historia w nazwach zapisana (1) – Lipnica Murowana

Lipnica Murowana – stosunkowo niewielka przestrzeń, zaledwie 3,24 km², a ileż mieści w sobie miejsc sięgających nieraz głęboko w przeszłość, niejednokrotnie obdarzonych oryginalnymi nazwami nawiązującymi do swego położenia czy zdarzeń jakie tu niegdyś zaistniały. Zacznijmy od nazwy pierwotnej, pojawia się ona w zapisie po raz pierwszy pod rokiem 1325 wraz z wykazem świętopietrza z miejscowej parafii, parafii Lipnik. Ale już wkrótce, rok później w akcie lokacyjnym wystawionym przez króla Władysława Łokietka dla zasadźcy wznoszonego nieopodal miasta (na bazie dotychczasowej osady), pojawia się nazwa Lypnycza. W tej formie występować będzie jeszcze długo (choć różnie pisana) aż do roku 1445, kiedy to…
Read More
O Lipnickich cmentarzach – szkic historyczny (2)

O Lipnickich cmentarzach – szkic historyczny (2)

„Stary” cmentarz  W 1930 r. zlikwidowano ostatecznie cmentarz przy kościele św. Andrzeja niwelując wszystkie ziemne mogiły. W połowie lat 50-tych XX w. gdy zakładano na kościele św. Andrzeja piorunochron, jak również podczas późniejszych prac gazyfikacyjnych, odkopano przy fundamentach szereg kości i czaszek ludzkich natrafiając na dawne pochówki. Założony przy kościele św. Leonarda w początkach XVIII w. „nowy” wówczas cmentarz, pokrywał się zwolna coraz liczniejszymi mogiłami. Nie zachowały się groby z tego wczesnego okresu, sądzić należy iż były to w większości mogiły ziemne, samoistnie niwelujące się wraz z upływem czasu. Najstarsze zachowane nagrobki pochodzą dopiero z połowy XIX w., otaczają one…
Read More
Biografie lipnickie – Józefina Ledóchowska – Matka świętych

Biografie lipnickie – Józefina Ledóchowska – Matka świętych

Józefina Ledóchowska z domu Salis-Zizers zwana jest „Matką Świętych”, swym życiem i postawą religijną wpisała się bowiem w istotę świętości, pozostaje w oczekiwaniu na przyjęcie jej w poczet błogosławionych. W 1862 r. wyszła za mąż za Antoniego Ledóchowskiego, podówczas wdowca, ojca trójki synów. W ich związku małżeńskim przyszło na świat siedmioro dzieci (Maria Teresa, Julia, Włodzimierz, Maria, Ernestyna, Franciszka, Ignacy). Babi, bo tak zwała Józefinę Ledóchowską (1831 – 1909) cała jej rodzina, była osobą obdarzoną niezwykłą energią życiową i siłą charakteru. Jej osobowość i postawa religijna sprawiła, iż czwórka z jej dzieci stała się chlubą Kościoła i Polski. Tworząc wraz…
Read More
Kalendarium lipnickie – listopad

Kalendarium lipnickie – listopad

1 listopada 1883 r. uchwalony został przez Radę Miejską Lipnicy Murowanej Statut Ochotniczej Straży Pożarnej.   11 listopada 2003 r., Szkoła Podstawowa w Lipnicy Górnej przyjęła za patrona marszałka Józefa Piłsudskiego. W grudniu 1914 r. i styczniu 1915 r. w budynku szkolnym kwaterowali jego legioniści z  I-szej Brygady.   21 listopada  1811 r. dziedzic Wojakowej Pantaleon Dunikowski nabywa rajbrocki folwark – część dawnego lipnickiego starostwa niegrodowego.   23 listopada 1944 r. hitlerowcy dokonali ataku na miejsce przebywania partyzantów AK w gospodarstwie Wawrzyńca Odrońca na Mułowcu w Rajbrocie. Zginęły 4 osoby.   Listopad 1465 r., w Lipnicy przebywał biskup krakowski Jan…
Read More
O lipnickich cmentarzach – szkic historyczny (1)

O lipnickich cmentarzach – szkic historyczny (1)

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, te święta przywołują na myśl cmentarze, na których spoczywają bliscy nam zmarli. W tych właśnie dniach jesteśmy tu szczególnie obecni, także modlitwą i pamięcią. By zacząć historię lipnickich cmentarzy cofnąć się trzeba w dość odległe dzieje, ku początkom osadnictwa na terenie Lipnic. W znaleziskach z różnych okresów prehistorii, odnaleziono też naczynia będące niegdyś urnami popielnicowymi, tę ich tu obecność uznać możemy za pierwszy lipnicki cmentarz, a z pewnością za jego pierwotne stadium. Potwierdzenie istnienia zorganizowanego osadnictwa na terenie Lipnic pochodzi dopiero z połowy XII w. i związane jest to z budową pierwszego kościoła i ustnej…
Read More
Z biegiem Uszwicy (2)

Z biegiem Uszwicy (2)

Za przełomowym odcinkiem Uszwicy między Dominiczną Górą, a Paprotną, rozpoczyna się wykształcone w geologicznej synklinie Obniżenie Uszwicy. Może tu za kilka lat w rejonie Porzecza powstanie sztuczny zbiornik retencyjny? ... Ta część po rzece zwie się Porzecze wodnym osadem hojnie karmiona, Nurt ma tu wartki, kamienie wlecze, na brzegach rośnie z olszyn zasłona ... W rejonie przeprawy przez Uszwicę do Miejskiego Lasu, wznosi się stromy brzeg – obnażona ściana fliszu karpackiego. Jak w książce „opisane” są tu naprzemianległe warstwy piaskowca i ilastych łupków ułożonych w fałd antykliny. W rejonie tym wpada do Uszwicy pierwszy na terenie Lipnicy Murowanej dopływ, jest…
Read More
Gmina Lipnica Murowana pod lodem

Gmina Lipnica Murowana pod lodem

Patrząc na współczesny krajobraz przyrodniczy północnej strefy Karpat, musimy się odnieść szczególnie do jego powstawania w okresie lodowcowym. Okres ten odcisnął bowiem w tej przestrzeni znaczące ślady i uwarunkował dalsze formowanie się jej zewnętrznego wizerunku. Powstaje lodowiec To już bardzo odległa historia jeśli mierzyć ją czasem, geolodzy nazywają ten okres czwartorzędem. Zapoczątkowany został około 1, 8 mln lat temu i trwa do dziś. W pierwszym jego okresie zwanym plejstocenem, klimat ziemski na półkuli północnej uległ znacznemu ochłodzeniu; co przy wysokiej ówczesnej wilgotności powietrza, a przez to obfitych opadów śniegu; uruchomiło proces powstania lądolodu na rozległą skalę. W północnej Skandynawii poczęły…
Read More