Miesiąc: grudzień 2014

Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (16)

Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (16)

Na Paprotnej – „Baszty wschodnie” W 5-tym odcinku tego cyklu poświęconym „Kamieniom Brodzińskiego”, wspomniałem o występowaniu na Paprotnej obok szczytowego gniazda skałek, także dwóch innych zgrupowań ostańców piaskowcowych. Te znajdują się po wschodniej stronie szczytu w sosnowym młodniku. Skałki wykształceniem form podobne są do grupy skałek „Kamieni Brodzińskiego, lecz są od nich mniejsze, zwłaszcza zespół drugi. Pierwsza grupa skałek, to dwie baszty o podłużnym kształcie oddzielone od siebie strukturalną szczeliną. Stropowe warstwy piaskowca tworzą system schodów utworzonych wskutek zróżnicowanego tempa zachodzących w ich obrębie procesów wietrzeniowych. Drugi zespół ostańców tworzy baszta, ambona oraz liczne małe występy tworzące niegdyś jednorodny ciąg…
Read More
Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (15)

Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (15)

„W skale”. (Na mapce zaznaczone jako 11) Brzegowe partie antykliny biegnącej z rejonu Bukowca (420 m) w kierunku wzgórza Lipczonka (356 m), wypełnia kompleks gruboławicowych piaskowców istebniańskich dolnych nakrytych płytką warstwą powłok zwietrzelinowych. Obrywy masywnych ławic piaskowca wystąpiły w strefie kontaktowej zróżnicowanych odpornościowo skał. Choć ilości wody spływające po ławicach piaskowca są tu niewielkie, to rozmiary dokonanych przeobrażeń najbliższego ich otoczenia są tu nieproporcjonalnie duże. Uroczysko w skale znajduje się na krawędzi wyniosłego grzbietu Działu Północnego w Lipnicy Górnej. Odsłaniające się stąd widoki ukazują nie tylko południową część Pogórza Wiśnickiego ale także układ przestrzenny wzniesień i obniżeń.. Palczasto schodzące po…
Read More
Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (14)

Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (14)

„Kobyła”. (Na mapce zaznaczone jako 10)  Ta wychodnia skalna nazywa się „Kobyła”, jest oryginalna w swej formie i znacznie odmienna od innych skał piaskowcowych „skalnego szlaku”. Podążając od Lipnicy Murowanej w kierunku Nowego Wiśnicza starodawnym traktem węgierskim, trzeba skręcić za kamienną kolumną z krzyżem w lewo, w polną drogę, tuż przed dwoma pierwszymi zabudowaniami rozpoczynającego się tu przysiółka Lipnicy Górnej Wymyślna. Droga zmierza w kierunku lasu, gdzie rozpoczyna się wypływ jednego z potoków – dopływu Potoku Górzańskiego. Całość leśno-skalnego uroczyska zlokalizowana jest w obszarze niszy źródliskowej początkujących tu potoków. Choć to ich górne odcinki, to wcięły się one głęboko w…
Read More
Lipnica Murowana w objęciach W-LPK  (13)

Lipnica Murowana w objęciach W-LPK (13)

Skałki na Kramarzówce - Gdzie kramarze pieniądze liczyli. (Na mapce oznaczone jako 8) Wzgórze z podlaskimi skałkami sąsiaduje od zachodu ze znacznie rozleglejszym wzniesieniem choć tej samej wysokości (350 m), jest to Kramarzówka. Oba wzgórza dominują nad doliną Usznicy, a rozdziela je głęboka debrza. Do skałek na Kramarzówce najlepiej dojść od strony Porzecza kierując się na południe ku ścianie lasu, przekraczając uprzednio rzekę Uszwicę. Szczyt wzniesienia pokrywa grupa trzech brylastych baszt. Skałki są stosunkowo niewielkie, wysokość ich sięga od 0,8 do 1,2 m. Ułożenie skałek względem siebie i w przestrzeni szczytu, sugeruje istnienie tu pierwotnie większej formy skalnej, z której…
Read More
Lipnica Murowana w objęciach W-LPK (12)

Lipnica Murowana w objęciach W-LPK (12)

Skałki na Podlasiu. (Na mapce oznaczone jako 9) Do „Skałek na Podlasiu” najlepiej dotrzeć drogą którą biegnie czarny szlak turystyczny z Lipnicy Murowanej do Rajbrotu. Jest to zarazem trasa starego traktu węgierskiego na odcinku Lipnica Murowana – Iwkowa. Poniżej zwartej ściany lasu, z rozległym widokiem na Lipnice rozłożyło się kilka domostw wyznaczających południową rubież lipnickiego osadnictwa. Za ostatnim z domostw, po lewej stronie drogi, znajduje się mało widoczna (porastają ją krzewy i mchy) niewielka platforma, płyta piaskowca, daje ona początek pasa piaskowcowych wychodni grupy „ Skałek na Podlasiu”. Stąd skręcamy na zachód, w leśną mroczną drogę i podążamy nią około…
Read More