Miesiąc: listopad 2014

Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (11)

Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (11)

Skałki na Duchowej Górze. (Na mapce oznaczone jako 7) Wznosząca się nad Lipnicą Dolną Duchowa Góra (399 m) mieści na swym szczycie trzy grupy wychodni piaskowcowych. W najwyższym punkcie góry, wśród sosnowego lasu ulokowała się sporej wielkości ambona, wierzchnia warstwa wynurzającej się z podłoża ławicy piaskowcowo-zlepieńcowej. Ambona od strony wschodniej i południowo-zachodniej tworzy próg wysokości około 2 m, poniżej którego stok opada dość stromo. Długość skałki wynosi 8 m, a szerokość 2,5 m. Powierzchnia stropowa jest nieregularna, ze śladami powierzchniowych odłamów.  Około 40 m od szczytu, na stoku południowo-zachodnim znajduje się kolejna wychodnia, ta wykształcona jest w postaci niewielkiej baszty…
Read More
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lipnicy Murowanej

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lipnicy Murowanej

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lipnicy Murowanej swoją działalność rozpoczął w dniu 16 marca 2013r. od uroczystego wręczenia przez ówczesnego ministra sprawiedliwości indeksów 27 słuchaczom. Swoją działalność rozpoczęliśmy wykładem siostry Haliny Mol z cyklu „Religie świata” – wykład tak się spodobał słuchaczom ,że w każdym semestrze siostra Halina ma miejsce na zapoznanie nas z kolejną religią. Patrząc z perspektywy czasu na naszą działalność – trzeba ją określić jako bardzo różnorodną – w roku akademickim 2013 / 2014 mieliśmy 14 wykładów z takich dziedzin jak : zdrowie, bezpieczeństwo, ogród, tradycja, żywienie . Nasza działalność nie koncentrowała się tylko na wykładach ale również…
Read More
Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (10)

Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (10)

Skałki „U Hosaja” – pomnik przyrody nieożywionej. (Na mapce oznaczone jako 6) Na jednym z bocznych ramion Duchowej Góry, w pobliżu miejsca gdzie stał niegdyś w ciągu szlaku węgierskiego przydrożny zajazd, rozpostarła się malownicza grupa ostańców. Jest to niezmiernie ciekawy leśno – skalny zakątek, swoiste ustronie ciszy i krajobrazowego ładu. Obejmując skałki ochroną prawną w formie pomnika przyrody nieożywionej, nadano im miano „Skałki u Hosaja” (od nazwiska właściciela lasu). Piaskowcowe wychodnie tworzą tu grzędę skalną ciągnącą się na długości około 40 m ze wschodu na zachód. Grzęda składa się z pięciu zasadniczych skałek i kilku mniejszych występów usytuowanych na obrzeżu,…
Read More
W objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (9)

W objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (9)

Kamienie „Za Dworem”. (Na mapce oznaczone jako 5) Najbliżej Lipnicy Murowanej położona jest grupa wychodni piaskowcowych zwanych „Za dworem”. W pamięci najstarszych mieszkańców Lipnicy owe „kamienie”, znajdowały się w za Potokiem Piekarskim w dobrach Ledóchowskich, i stanowiły element parku leśnego – miejsca świątecznego wypoczynku dla tutejszych mieszkańców; podnosiły atrakcyjność tego miejsca. W tym rejonie wychodnie skalne występują w dwóch miejscach, bezpośrednio nad źródłem ujętym w formie studzienki, jest to forma progu i grzędy, oraz na zboczu Szubienicznej Góry (dawna nazwa Duchowej Góry), na wysokości kilku metrów nad korytem potoku. W tym drugim przypadku, to spora ściana skalna (dawny kamieniołom). Próg…
Read More
Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (8)

Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (8)

„Skamieniały Dwór” na Kobylej Górze – pomnik przyrody nieożywionej “Skałki Chronowskie”. „Skałki Chronowskie” zwane też „Skamieniałym Dworem” są najbardziej na północ wysuniętą grupą wychodni piaskowcowych w obrębie W-LPK, zajmują wierzchowinowe partie Kobylej Góry (364 m) na terenie wsi Chronów (przy granicy z Borówną). Status prawny nadano skałkom 09.01.1997 r. ... Sterczą na szczycie skały ogromne, Erozji siłą ziemi wyrwane. Milczą w ukryciu o swoim bycie, Legendy z prawdą są w nich schowane. ... W wąskim pasie grzbietu Kobylej Góry ciągnie się od doliny potoku Borowianka pas wychodni piaskowcowych kończący się w partii szczytowej pokaźną grupą skałek gruboławicowego piaskowca warstw istebniańskich…
Read More