Miesiąc: październik 2014

Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (7)

Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (7)

Kamień Grzyb na Bukowcu. Na terenie W- L.P.K. znajduje się jeden rezerwat przyrody, jest nim rezerwat przyrody nieożywionej (ochrona częściowa) „Kamień Grzyb”. Rezerwat położony jest na terenie wsi Połom Duży, w nadleśnictwie Żegocina na północno – zachodnim stoku wzgórza Bukowiec, na wysokości około 380 m npm. Rezerwat został ustanowiony dla ochrony oryginalnej formy geomorfologicznej wykształconej w postaci grzyba, a stanowiącą wychodnię gruboławicowego, gruboziarnistego piaskowca warstw istebniańskich dolnych płaszczowiny śląskiej. Ochroną objęty został ponadto rozciągający się wokół ostańca, fragment cienistego lasu bukowego Fagus silvatica z domieszką sosny i modrzewia, jest to typ kwaśnej buczyny niżowej. ... Kamiennego grzyba postać skamieniała wypełnia…
Read More
Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (6)

Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (6)

Trzy Skałki Kolejną grupą ostańców skalnych jest mało znany zespół wychodni piaskowcowych w zachodniej części masywu Paprotnej zwany „Trzy Skałki”. Znajdują się one tuż poza obrębem Wiśnicko-Lipnickiego Parku Narodowego, w Łąkcie Górnej. Ich wielkość, wykształcenie form, a także oryginalna mikro rzeźba skalnych ścian, czyni z nich niezmiernie interesującą grupę skałek. Warto, by one także stały się pomnikiem przyrody nieożywionej. Patrząc na stan niektórych skalnych zabytków w tym rejonie aż trudno uwierzyć, że „Trzech Skałek” nie dosięgła jeszcze ręka wandala. Jedynie wspinacze zaakcentowali tu swoją obecność pozostawiając ślady swej eksploracji. „Trzy Skałki” zajmują cypel wąskiego grzbietu wychodzącego w kierunku zachodnim z…
Read More
Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (5)

Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (5)

Paprotna - góra osobliwa W południowych partiach W– LPK, tam gdzie schodzą się granice Rajbrotu, Lipnicy Górnej, Muchówki i Łąkty Górnej, wznosi się rozległy masyw Paprotnej zwany też Paprotną Górą. Góra ta wznosi się na wysokość 441 m npm, chociaż bardziej wyróżniającym się w krajobrazie i powszechnie uznawany za szczyt, jest jej niższy wierzchołek o wysokości 436 m. W rejonie tego szczytu występuje wiele większych i mniejszych wychodni piaskowca noszących wspólne miano - „Kamienie Brodzińskiego”. Jest to największa formacja skalna występującą w obszarze Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego. Nie przypadkiem skały na Paprotnej nazwane zostało imieniem narodowego poety Kazimierza Brodzińskiego.…
Read More
Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (4)

Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (4)

Kręgiem lipnickich ostańców skalnych W pasie wzgórz otaczających Lipnice (Górna, Murowana i Dolna) występuje kilkanaście grup ostańców i pojedynczych wychodni. Dookolne usytuowanie tych skałek skłania do wytyczenia „umownego” szlaku: „Kręgiem lipnickich ostańców skalnych”. Często te bezimienne ostańce stoją w niesłusznym zapomnieniu, a przecież z racji swych oryginalnych kształtów i malowniczego położenia zasługują na turystyczne poznanie. Dla zachowania ich wartości przyrodniczych i krajobrazowych, najcenniejsze objęte zostały ochroną prawną, jako rezerwaty i pomniki przyrody. W niniejszym cyklu zaprezentowanych zostanie 11 grup wychodni piaskowcowych, są to: 1. „Kamienie Brodzińskiego” na Paprotnej (pomnik przyrody nieożywionej) 2. „Trzy Skałki” na Paprotnej 3. „Kamień Grzyb” na…
Read More
Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (3)

Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (3)

Tereny Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego są obszarem o wysokich walorach krajobrazowych, zadziwiają różnorodnością środowisk i obiektów przyrodniczych. Jednym z istotnych elementów rzeźby terenu są formy skałkowe, wynurzają się one na powierzchnię ziemi na terenie W—LPK. Znaczna siła sprawcza tego tkwi w budowie geologicznej Pogórza Karpackiego – płaszczowinowe ułożenie warstw fliszu karpackiego (naprzemianległość utworów piaskowcowych, łupków, czy zlepieńców). Siłami wietrzenia i erozji, w piaskowcach istebniańskich dolnych płaszczowiny śląskiej (w ich twardzielowych partiach), zostało wypreparowanych wiele ostańcowych form skalnych. Wyrastają z podłoża, jakby chciały nam pokazać skalne wnętrze Pogórza. Występują głównie wokół Lipnic, na szczytach otaczających ją wzniesień, tworzą krąg ostańców skalnych. Obejmują…
Read More
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com